DigiFinans.dk | Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for DigiFinans.dk

Udarbejdet efter Databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 13, 14 og 21.

Den dataansvarlige for den behandling af dine personoplysninger, som sker under varemærket Digifinans.dk , er:
Sambla Group ApS, CVR-nr 40804714, Kronprinsessegade 54, 4. th 1306 København K for så vidt angår behandling i relation til låneformidling (se punkt 3.2), markedsføring (se punkt 3.4) og Sambla Plus (se punkt 3.5), og
Sambla Group AB, org.nr 556974-8378, Box 5300, 102 46 Stockholm, for så vidt angår behandling i relation til forsikringsformidling (se punkt 3.3).

Det betyder, at Sambla Group ApS eller Sambla Group AB er ansvarlig for, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen (“GDPR”) og national supplerende lovgivning.

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger ved at sende en e-mail til kundeservice@sambla.dk for behandling, hvor Sambla ApS er dataansvarlig eller kundtjanst@sambla.se for behandling, hvor Sambla Group AB er dataansvarlig.

I det følgende vil "Digifinans.dk" betyde Sambla Group ApS eller Sambla Group AB.

BEHANDLINGENS BETEGNELSE

Denne privatlivspolitik omfatter Sambla Groups brugere og driften af hjemmesiden og kreditformidlingstjenesten på DigiFinans.dk (”Tjenesten”). Information om cookies indgår nederst.

REGISTREREDE

Denne privatlivspolitik informerer personer, som bruger hjemmesiden, og som anvender Tjenesten og personer, der er medansøgere på låneansøgninger.

FORMÅL

Vi behandler personoplysninger for at forvalte, behandle, analysere og udvikle brugerforhold, f.eks. opbevaring af brugerformation, screening og forhåndsbehandling af låneansøgninger, gennemførelse af og for at overføre nødvendig information til samarbejdspartnere, f.eks. kreditgivere og kreditoplysningsbureauer.

Derudover foretager vi brugertilfredshedsundersøgelser.

I tillæg til kommunikation kan personoplysninger blive analyseret og anvendt til markedsføring direkte og målrettet markedsføring for at kunne tilbyde interesserede relevant indhold til brugerne af hjemmesiden. Derudover kan personoplysninger behandles for at designe og udvikle virksomheden og dens tjenester.

Endelig behandler vi oplysninger for at overholde gældende databeskyttelseslovgivning og varetage andre legitime interesser, f.eks. dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og hjemmel til behandlingen, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. screening og kryptering, evt. undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter, og eventuelt fusioner, overtagelser, afhændelser, salg af selskabet eller dele heraf, inkl. udarbejdelse af information memorandum, forberedelse og gennemførelse af due diligence, vurdering af investeringer og andre aktiviteter i sådanne processer.

PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler oplysninger om disse kategorier af personer:

Alle besøgende på hjemmesiden, herunder også brugere, låneansøgere og medansøgere (i tillæg til oplysningerne nedenfor):

Brugere, der opretter en profil (med eller uden låneansøgninger):

Oplysninger om brugere, der udfylder låneansøgning:

Oplysninger om (potentielle) medansøgere:

KILDER TIL PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger indsamles primært, når brugeren oprettes, medansøgeren oplyses og som led i brug af hjemmesiden af hjemmesiden og tjenesten, herunder i ansøgningsskemaer, ved brug af elektroniske tjenester og telefonsamtaler.

Information indsamles, når en bruger deltager i markedsføringskampagner og arrangementer organiseret af Sambla Group ApS.

Personoplysninger kan også indsamles og opdateres fra tjenesteleverandørens andre registre, fra samarbejdspartnere, samt selskaber og myndigheder som leverer personoplysninger og kreditoplysninger f.eks. Skattestyrelsen, Bisnode og andre kreditoplysningsbureauer.

JURIDISK BEHANDLINGSGRUNDLAG

Sambla Group ApS behandler oplysningerne på baggrund af følgende juridiske grundlag:

VIDEREGIVELSE OG INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

Sambla Group ApS videregiver regelmæssigt oplysninger til sine samarbejdspartnere for at kunne udføre sammenligningstjenesten for lånetilbud, og derudover videregives oplysninger til kreditoplysningsbureauer som Bisnode. Oplysninger kan til enhver tid videregives inden for gældende lov f.eks. til direkte markedsføring eller til modtagere, som har et juridisk behandlingsgrundlag for indsamling af personoplysninger.

Hvis vi overfører personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, skal overførslen overholde databeskyttelseslovgivningen.

Under og efter et forløb om en låneansøgning er afsluttet, kan oplysninger fortsat anvendes til direkte markedsføring, hvis den registrerede har givet samtykke til at modtage direkte markedsføring.

Facit Bank A/S indhenter generelle kreditoplysninger hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre, herunder RKI, Debitor Registeret og IDQ, samt anvender automatiske afgørelser, herunder profilering, i forbindelse med Facit Bank A/S’ kreditvurdering. Som kreditformidler for Facit Bank A/S indhenter L’EASY A/S tillige oplysninger nødvendige for kundeforholdets oprettelse og kreditvurderingen i Facit Bank A/S. Til brug for kreditvurdering af ansøgere indhenter Facit Bank A/S herudover øvrige oplysninger, herunder økonomiske forhold (f.eks. restgæld, evt. restancer) hos L’EASY A/S og DER A/S til brug for Facit Bank A/S’ kreditvurdering. Se Facit Bank A/S’ privatlivspolitik her

SIKKERHED

Oplysninger som behandles elektronisk, er beskyttet af brandsikring, kodeord og andre sikkerhedselementer, som tilsammen udgør tilstrækkelige IT-sikkerhedstiltag.

Dokumentation, som indeholder personoplysninger i manuel form, er placeret på steder, hvor materialet er beskyttet mod uautoriseret adgang. Kun den identificerede ansvarlige for behandlingen, tilknyttede medarbejdere eller sagsbehandler med ansvar for det pågældende sagsområde, har adgang til information i registre.

OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end 5 år.

RETTIGHEDER

Den registrerede har ifølge databeskyttelseslovgivningen ret til at få indsigt i personoplysninger. Vi beder om, at anmodningen sendes til den ansvarlige for behandlingen, den skal være skriftlig og underskrevet, eller at anmodningen efter aftale afleveres ved personligt fremmøde på Sambla Group ApS adresse. Det er dog ikke krav for, at vi behandler anmodningen.

Hvis anmodninger fra en registreret er åbenbart grundløse eller overdrevne, især fordi de gentages, kan Sambla Group ApS enten: a) opkræve et rimeligt gebyr for besvarelsen eller b) afvise at efterkomme anmodningen.

Den registrerede har også

Ret til indsigelse

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. Sambla Group ApS må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Sambla Group ApS påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har ret til at gøre indsigelse hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføringsformål, herunder profilering. Hvis du gør indsigelse, vil vi ophøre med at bruge dine oplysninger til det formål.

AUTOMATISK INDIVIDUEL BESLUTNINGSTAGNING

Hvis der er en anmærkning hos et kreditoplysningsbureau hos brugeren eller medansøgeren, afvises ansøgningen automatisk. Beslutningen er nødvendig i forbindelse med indgåelse af en senere kreditaftale med en af de samarbejdende kreditgivere. Registrerede har ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side og til at komme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

Databeskyttelse og cookies

Tjenestens hjemmeside bruger cookies og anden lignende teknologi til brug for statistik og information om Tjenestens brugere eller brugerenheder, besøgstidspunkt og hvilken del af hjemmesiden, brugerne har besøgt, hvilke browsere brugerne anvender og hvilken hjemmeside de kommer fra. Formålet med dette er at forenkle og forbedre hjemmesidens funktionalitet og brugeroplevelse. En cookie er en lille tekstfil, som sendes af web-serveren og som lagres af brugerens browser gennem brug af Tjenesten. Cookies indsamler information, men gennem indsamling via cookies kan det være muligt at identificere brugeren som enkeltperson.

Ved hjælp af cookies kan Tjenesteleverandøren spore og analysere brugerbevægelser, brugeradfærd og data som bidrager til kvalitetsforbedring af hjemmesidens brugervenlighed samt personalisering af Tjenesten til hver enkelt brugers præferencer derudover til at benytte retargetering markedsføringsmetoder uden for Tjenesten. Brugeren kan selv bestemme, om brugeren ønsker at acceptere eller afslå at samtykke i lagring af cookies og brug af tracking, brugeren kan blokere eller slette cookies ved at gå til indstillingsmenuen i browseren. Mere specifik information om cookies kan man finde i browserens hjælpeafsnit. Dersom brugeren ikke tillader brug af cookies, kan dette påvirke Tjenestens brug og oplevelse af hjemmesiderne.